SARI FÄLT

SARI FÄLT
YKSILÖ- JA PARITERAPEUTTI

YKSILÖ- JA
PARITERAPEUTTIKelan kuntoustuspsykoterapia

En tarjoa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

Koen terapeuttina tärkeäksi aloittaa terapiatyöskentelyn heti, kun asiakas itse siihen on valmis inhimillisen kärsimyksen minimoimiseksi. Tutkimusten mukaan terapian mahdollisimman varhainen aloittaminen on merkityksellistä hoitotuloksen kannalta. Terapian nopea aloittaminen lyhentää terapian kestoa, koska oireet eivät ehdi pahentua ja hoito voidaan aloittaa silloin kun asiakas on siihen itse motivoitunein.

Terapiansa itse maksava asiakas voi aloittaa terapiansa Kelan kuntoutuspsykoterapiasta poiketen ilman aikaa vievää lääkärin suorittamaa diagnosointia, kolmen kuukauden kestoista arviointijaksoa ja lausuntoa, eikä hän tarvitse odotella niiden jälkeen Kelan tekemää päätöstä.

Asiakkaani, joilla on muutoshalua, kertovat säännöllisesti kokevansa vointinsa hyväksi ja kuntoutuneensa merkittävästi Kelan kuntoutuspsykoterapiajaksoa lyhyemmän terapian aikana. Tällöin myös heille itselleen terapiasta koituvat kokonaiskustannukset ovat usein selkeästi Kelan kuntoutusterapiaa alhaisemmat.
Itse maksavan asiakkaan tietoja ei myöskään tarvitse tallentaa terveydenhuollon Kanta-asiakastietojärjestelmään, jolloin käynnit ovat täysin anonyymeja sekä luottamuksellisia.Itse maksetun ja Kelan tukeman terapian kustannukset

Terapian kustannuksia arvioidessa omalla kohdallaan kannattaa huomioida Kelan maksaman kuntoutustuen lisäksi terapian kokonaiskustannukset itselleen.
Jokaisen asiakkaan hoitopolku on yksilöllinen kestoltaan ja lisäksi terapian hinta vaihtelee, mutta kokonaiskustannuksia voi omalta kohdaltaa arvioida esim. näin: