Pariterapia apuna parisuhteenhaasteisiin. Pariterapia apuna parisuhteenhaasteisiin.

SARI FÄLT

SARI FÄLT
YKSILÖ- JA PARITERAPEUTTI

YKSILÖ- JA
PARITERAPEUTTI

Pariterapialla yhteinen tulevaisuus

Useimmille pareille tulee jossain vaiheessa tilanteita, joissa syystä tai toisesta usko parisuhteeseen on koetuksella. Mikäli ette halua luovuttaa, pariterapeuttina autan teitä löytämään tien hyvään yhteiseen tulevaisuuteen. Puolueettoman ja tasapuolisen terapeutin ohjatessa keskustelua on helpompi työstää vaikeaksi koettuja asioista ja päästä molemmille mieluisaan tulokseen. Näin on varsinkin, jos keskusteluyhteys on heikentynyt tai keskusteleminen on alunperinkin ollut parisuhteessa vaikeaa.

Tunneyhteyden haasteet

Toistuvatko riitatilanteenne vuodesta toiseen lähes identtisellä kaavalla? Oletteko etääntyneet toisistanne? Onko parisuhteessanne kuitenkin edelleen paljon hyvää? Kielteisinä toistuvien toimintamallien ja etääntymisen taustalta löytyy usein turvattomuuden, merkityksettömyyden tai riittämättömyyden tunteita, joita pari ei osaa kaksin työstää. Tunnekeskeisen pariterapian avulla tutkimme teidän toimintamalleja sekä niitä ylläpitäviä tarpeita ja pelkoja. Ohjaan teitä ensivaiheessa turvallisesti löytämään tavan pysäyttää kielteinen kehänne. Prosessin myötä tunneyhteyden turvallisuus vahvistuu tavalla, joka mahdollistaa aidon läheisyyden puolisoiden välillä.

Sopuisa ero tai yhteishuoltajuus

Pariterapian tavoitteena voi olla myös sopuisa ero tai yhteishuoltajuuden pelisääntöjen hiominen.

Yksin terapiaan

Jos puoliso ei halua osallistua pariterapiaan, apua voi hakea yksinkin. Suhde parantuu usein huomattavasti, kun yksilöterapiassa käynyt puoliso on tiedostanut millaisin pienin teoin voi itse vaikuttaa parisuhteeseensa positiivisesti.

Toisinaan on tarpeen selkeyttää yksin omia ajatuksiaan.

Pariterapian kesto

Parisuhdeterapian kesto määräytyy tarpeenne mukaan. Useimmiten muutama tapaamiskertaa riittää. Toisinaan muutos edellyttää pidempää prosessia. Tapaamiset toteutetaan yleensä joka toinen viikko. Tapaaminen kestää 1,5 tuntia. Terapian aikana voi olla hyödyllistä tavata puolisoita myös erillään. Tällöin tapaaminen kestää 45 minuuttia.

Pariterapiatapaamiset voidaan toteuttaa myös etätapaamisina!

Voit varata tapaamisajan suoraan netissä ja samalla näet vapaana olevat ajat: